Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/phoviet/phoviet.com/lib/wqMysql.php on line 51

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/phoviet/phoviet.com/lib/wqMysql.php on line 51

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/phoviet/phoviet.com/lib/wqMysql.php on line 51
Vietnamese community and business portal | PhoViet | PhốViệt | Pho Viet
Đăng ký | Đăng nhập | Liên Lạc| Phố Việt
Tin Cộng Đồng| Thương Nghiệp| Bút Ký|Rao Vặt

Ngọc Hạp Chánh Tông: Xem Giờ Sanh Sang Hèn Của Mỗi Người

Xem giờ sanh sang hèn của mỗi người.
(Nam nữ coi chung)

24 giờ đồng hồ so với 12 giờ Địa Chi

Ban ngày:
 • 6 giờ sáng là giữa giờ Mẹo
 • 7 giờ sáng là cuối giờ Mẹo (đầu giờ Thìn)
 • 8 giờ sáng là giữa giờ Thìn
 • 9 giờ sáng là cuối giờ Thì (đầu giờ Tỵ)
 • 10 giờ sáng là giữa giờ Tỵ
 • 11 giờ sáng là cuối giờ Tỵ (đầu giờ Ngọ)
 • 12 giờ trưa là giữa giờ Ngọ
 • 1 giờ chiều là cuối giờ Ngọ (đầu giờ Mùi)
 • 2 giờ chiều là giữa giờ Mùi
 • 3 giờ chiều là cuối giờ Mùi (đầu giờ Thân)
 • 4 giờ chiều là giữa giờ Thân
 • 5 giờ chiều là cuối giờ Thân (đầu giờ Dậu)
Ban đêm:
 • 6 giờ tối là giữa giờ Dậu
 • 7 giờ tối là cuối giờ Dậu (đầu giờ Tuất)
 • 8 giờ tối là giữa giờ Tuất
 • 9 giờ tối là cuối giờ Tuất (đầu giờ Hợi)
 • 10 giờ tối là giữa giờ Hợi
 • 11 giờ tối là cuối giờ Hợi (đầu giờ Tý)
 • 12 giờ khuya là giữa giờ Tý
 • 1 giờ mai là cuối giờ Tý (đầu giờ Sửu)
 • 2 giờ mai là giữa giờ Sửu
 • 3 giờ mai là cuối giở Sửu (đầu giờ Dần)
 • 4 giờ mai là giữa giờ Dần
 • 5 giờ mai là cuối giờ Dần (đầu giờ Mẹo)

Xem Giờ

Đầu giờ Tý
Đầu giờ, khắc mẹ còn cha
Tánh nóng vội vã, cùng là khắc thê
Hào con không hạp nam nhi
Họ hàng xung khắc, tha hương bềnh bồng

Giữa giờ Tý
Giữa giờ cha mẹ song toàn
Tánh thì vui vẽ, thanh nhà chung thân
Anh em, giao đạo sung vinh
Tài hoa lại gặp má hồng yêu đương

Cuối giờ Tý
Cuối giờ mồ côi cha mẹ
Anh em thì ít, ở cùng người dưng
Phu thê khắc đến hai lần
Nổi trôi số phận, gian nan nhiều lần

Đầu giờ Sửu
Đầu giờ, cha mẹ song toàn
Anh em đắc lực, họ hàng đông vui
Hai mươi tuổi đã nên người
Kiêm toàn văn võ nên trang anh tài

Giữa giờ Sửu
Giữa giờ cha mẹ song toàn
Tiền vận vất vã gian nan nhiều lần
Anh em nào kẻ cậy trông
Một mình xung đột lập thân vẫy vùng

Cuối giờ Sửu
Cuối giờ khắc cha tuổi này
Tiền vận khổ cực gian truân hiểm nghèo
Bốn mươi tuổi lộc tốt tươi
Trở về hậu vận vinh hoa hơn người

Đầu giờ Dần
Đầu giờ cha sớm khắc rồi
Số cao phát muộn đã dành hậu lai
Tiền vận khổ sở mọi điều
Ngoài ba mươi tuổi hiển vinh hiển tài

Giữa giờ Dần
Giữa giờ phú quý thiên ban
Đến ba mươi tuổi công danh lẫy lừng
Anh em hoà thuận sung vinh
Thật là con một cháu đông đầy đàn

Cuối giờ Dần
Cuối giờ mẹ khắc chẳng hay
Vợ đầu con sớm, có rồi như không
Tiền vận vất vả không ngờ
Ba mươi sáu tuổi lập nên gia đình

Đầu giờ Mẹo
Đầu giờ khắc mẹ còn cha
Tánh hay nông nỗi chẳng nên trò gì
Anh em lãnh đạm vô nghi
Vợ chồng phải khắc đến lần thứ ba

Giữa giờ Mẹo
Giữa giờ cha mẹ chung cùng
Dầu trai hay gái cũng là hiền nhân
Giàu sang phú phý vô ngần
Đến ba mươi tuổi lên đài vinh hoa

Cuối giờ Mẹo
Cuối giờ cha mẹ không toàn
Bôn nam tẩu bắc lắm ngày tiêu tan
Hậu vận tài lộc phát liền
Vợ hiền con thảo một nhà thêm xuân

Đầu giờ Thìn
Đầu giờ cha mẹ an toàn
Tánh hay nóng nảy, kém người muộn sanh
Anh em không kẻ trung thành
Tiền vận bất lợi giữ mình mới yên

Cuối giờ Thìn
Cuối giờ khắc mẹ còn cha
Thông minh trí sáng, việc lành làm nên
Bậu bạn lắm kẻ trung thành
Giàu sang cũng có môn đình cũng vui

Đầu giờ Tý
Đầu giờ khắc mẹ chẳng sai
Vợ đầu con sớm không người đảm đương
Sau này phú quý vinh sương
Gái trai đều được thọ trường dài lâu

Giữa giờ Tý
Giữa giờ cha mẹ song toàn
Có tài có của sang giàu lắm phen
Họ hàng đông đủ như nêm
Lắm con nhiều cháu căn nguyên vững vàng

Cuối giờ Tý
Cuối giờ cha mẹ không toàn
Giàu sang phý quý họ hàng kém xa
Anh em nào kẻ cậy nhờ
Tiền vận vất vả sau này mới nên

Đầu giờ Ngọ
Đầu giờ cha mẹ diên niên
Anh em hòa thuận lại thêm họ hàng
Trong nhà sẵn của lắm sang
Con con cháu cháu khôn ngoan đủ điều

Giữa giờ Ngọ
Giữa giờ cha đã sớm lìa
Lộc tài chẳng có ê chề nhiều phen
Ngoài ba mươi tuổi việc thành
Gái lấy chồng đẹp trai thêm vợ hiền

Cuối giờ Ngọ
Cuối giờ mẹ khắc không toàn
Vợ chồng sớm khắc sau này mới nên
Con đầu cửa sớm không yên
Hậu vận tiến đạt, làm nên gia đình

Đầu giờ Mùi
Đầu giờ cha mẹ hội kỳ
Giàu sang mà lại có bề thanh danh
Anh em lắm kẻ tốt lòng
Sau này phú quý vinh hoa đời đời

Giữa giờ Mùi
Giữa giờ cha sớm lìa trần
Tánh hay rộng rãi mọi người mến yêu
Vợ đầu con sớm khắc xung
Hậu vận phát đạt đặng nhiều hiển vinh

Cuối giờ Mùi
Cuối giờ mẹ đã về Tây (chết)
Anh em lãnh đạm không hay thương mình
Tiền vận như nước lao xao
Hậu vận phát đạt, tự nhiên lập thành

Đầu giờ Thân
Đầu giờ cha mẹ an khương
Thông minh mà lắm người khen đức dầy
Anh em vinh hiển giàu sang
Ruộng nương của cải để đầy trong kho

Giữa giờ Thân
Giữa giờ cha khắc phải lo
Anh em giòng họ chẳng yêu chẳng hòa
Tiền vận khắc cả thê nhi
Tha phương xa xứ sau thì lập nên

Cuối giờ Thân
Cuối giờ mẹ khắc khó yên
Họ hàng lãnh đạm chẳng hay thương tình
Sanh con phá hoại gia đình
Phải đi buôn bán một mình mới nên

Đầu giờ Dậu
Đầu giờ cha mẹ song toàn
Thông minh mà lại đặng ngay bạn hiền
Anh em giòng họ đến cầu
Vinh hoa phú quý an nhàn tự nhiên

Giữa giờ Dậu
Giữa giờ cha khắc chẳng yên
Tánh hay rộng rãi lại chuyên làm nghề
Trước thì khắc cả thê nhi
Hậu vận sẽ đặng vu qui có ngày

Cuối giờ Dậu
Cuối giờ khắc mẹ chẳng may
Khắc vợ lâu ngày rồi lại khắc con
Tiền vận chìm nổi luôn luôn
Ngoài ba mươi tuổi bán buôn sang giàu

Đầu giờ Tuất
Đầu giờ khắc mẹ lo phiền
Tánh hay mau mắn ai cầu được ngay
Có quyền có tước mới nên
Tiền vận khó nhọc hậu lai thanh nhàn

Giữa giờ Tuất
Giữa giờ sớm đã khắc cha
Anh em chẳng đặng thuận hòa cùng nha
Phu thê khắc đứa con đầu
Ngoài bốn mươi tuổi làm giàu tự nhiên

Cuối giờ Tuất
Cuối giờ cha mẹ an khương
Tánh hay lanh lẹ tươi cười như hoa
Anh em giòng họ gần xa
Lộc tài được giữ đề đa thọ trường

Đầu giờ Hợi
Đầu giờ mẹ sớm quy thiên
Tánh hay rộng rãi lai thương người nghèo
Tiền vận vất vả lao đao
Hậu vận sung sước được nhiều người yêu

Giữa giờ Hợi
Giữa giờ cha mẹ tuổi cao
Thông minh nói được người theo quay về
Anh em hòa thuận vui tươi
Hậu vận giàu có không hề sai ngoa

Cuối giờ Hợi
Cuối giờ cha đã khắc rồi
Lòng lành quảng đại, lắm người ngợi khen
Tiền vận vất vả truân chuyên
Vợ chồng sớm khắc duyên sau mới thành

 

  Các Tin Khác

The LE VAN Vietnamese School INC. Trường Việt Ngữ Lễ Văn Thông Báo

Hướng Dẫn Thuế Vụ Miễn Phí.

Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trù Bị Thủ Đức NSW Thu Duc Infantry Academy Friendly Association Văn Thư số 01- 2010/TĐ/NSW/VT

Vietnamese Community in Australia - Vic Chapter Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu - Vic.

Hội Cao Niên Việt Nam Marrickville Thông Báo Thay Thư mời

Hội Thánh Cộng Đồng Nếp Sống Mới. Thông Báo

Vietnamese Community in Australia - VIC Chapter Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu - Vic Thông Báo Của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu.

Hội Phật Giáo và Từ Thiện Xã Hội Chùa Vĩnh Nghiêm Thông Báo Thuyết Pháp

Hiệp Hội Tương Trợ Người Đông Dương Springvale Thông Báo: Buổi Thông Tin Về Luật Pháp

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan Tu Viện Quảng Đức Thông Báo Thay Thư Mời.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Wollongong Thông Báo

Australian Vietnamese Women's Association. Hội Phụ Nữ Việt Úc.

City of Moonee Valley, Lớp Hướng Dẫn Dùng Internet & Email.

Phat To Buddhist Temple Inc. Lớp Phật Pháp Cho Trẻ Em.

Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân. Dien dan giao dan Inc. Non-Profit Organisation #2455155. Thư Mời

Vietnamese Community in Australia - VIC Chapter Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu -Vic Thông Báo và Thư Mời Họp Khẩn của CĐNVTD-Vic

Hội Phật Giáo và Từ Thiện Xã Hội Chùa Vĩnh Nghiêm. Thông Báo Thuyết Pháp

Trường Việt ngữ Springvale. Thư Ngỏ

Kim's Foundation of Hope Inc. Vòng Tay Nhân Ái Chạy Bộ Cho Trẻ Em "Run For The Kids"

Thư Ngỏ Vòng Tay Nhân Ái - Đến Người Cùng Khổ

 

 

 

Liên Lạc| Phố Việt

Disclaimer|Quảng Cáo|Kinh Doanh Trên Mạng

Copyright (C) 2009 - All rights reserved.